Innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m

OM SERVICEVARSLING.NO


Servicevarsling.no driftes av Unified Messaging Systems AS (UMS).

UMS er ledende leverandør av gruppe-, service- og befolkningsvarslingsløsninger i Norden. Selskapet har siden 1997 utviklet nyskapende løsninger innen beredskap og kommunikasjon for varsling av grupper, mannskaper og befolkning via SMS og Talemeldinger. Selskapets forretningsområder er befolkningsvarsling, gruppevarsling, servicevarsling, turistvarsling, konferansealarm og massevarsling.

Vi leverer løsninger til kunder lokalt og globalt. Vi har kontorer i Sverige, Danmark, UK, India, i tillegg til 3 kontorer i Norge. Hovedkontoret vårt er i Oslo på nye Helsfyr Atrium. Vi har også kontorer i Tromsø og Sandnes.

Vår styrke er i våre patenterte løsninger, kunnskap, ekspertise og våre eksklusive samarbeid med våre partnere og operatører. Med vår lange erfaring har vi utviklet markedenes beste løsninger og databaser for å kunne varsle og nå frem til så mange som mulig innen minimalt med tid.


Vår visjon

UMS skal fortsette å holde sin posisjon som ledene leverandøren av varslingsløsninger


Samfunnsansvar

UMS har siden 1997 tilrettelagt for at beredskapsorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt skal kunne varsle sine omgivelser under normale og ekstreme forhold. Innenfor enkelte beredskapsmiljøer er ordet UMS blitt synonymt med varsling. Dette er vi meget stolte over fordi det illustrerer det dedikerte og systematiske arbeidet som har blitt utført gjennom en årrekke.

UMS har vært benyttet under de største krisene og gjentatte ganger har UMS levert som forventet. Denne historikken er vi meget stolte over og vi jobber kontinuerlig med å overgå våre interessenters forventninger. Våre systemer utnytter kapasitetene i dagens telekommunikasjon, samtidig som vi ivaretar de naturlige begrensningene gjennom patenterte løsninger. Gjennom dedikerte og motiverte ansatte sikrer UMS varslingsløsninger morgendagens varslingsberedskap 24/7-365.